Turbokompresoriaus montavimo instrukcijos

Būtina kruopščiai įvykdyti žemiau nurodytus reikalavimus ir rekomendacijas. Neteisingai ant variklio sumontuotas turbokompresorius gali vėl sugesti ir jam duota garantija negalios. Pakartotinis gedimas, sukeltas dėl šių reikalavimų nesilaikymo, gaišins tiek automobilio savininko, tiek serviso meistrų laiką ir sukels visų remonto procese dalyvavusių pusių nepasitenkinimą.
 
"TurboSystems" siekia užtikrinti, kad turbokompresoriaus gedimai nepasikartotų, todėl nemokamai konsultuoja automobilių servisus, kaip profesonaliai montuoti restauruotus turbokompresorius.
 

Bendrieji reikalavimai:

 •  apžiūrėkite turbokompresoriaus įleidimo ir išleidimo sistemas;

 

 •  įsitikinkite, kad neliko pašalinių elementų ir sandarinimo tarpinių liekanų;

 

 • įvertinkite, kad esant dideliems greičiams, į turbokompresorių patekusios smulkios detalės gali stipriai pažeisti rotorių;

 

 • įsitikinkite, kad visi apsauginiai gaubteliai ir kamščiai pašalinti iš turbokompresoriaus;

 

 • montuodami turbokompresorių ant variklio, įsitikinkite, kad nešvarumai ir pašaliniai objektai nepatektų į turbokompresoriaus ertmes.

 

turbokompresoriu_montavimas

 
Montuojant naują ar suremontuotą turbokompresorių ant variklio, turi būti pakeista variklinė alyva ir alyvos filtras. Mes rekomenduojame patikrinti oro filtrą ir, esant reikalui, jį pakeisti. Tepimo medžiagas naudokite skirtas varikliams su turboįpūtimu.
 
Oro sistemai sandarinti ir išmetimo sistemai prijungti prie turbokompresoriaus naudokite naujas ir patikrintas tarpines. KATEGORIŠKAI DRAUDŽIAMA NAUDOTI SANDARINIMO AR JUNGIANČIUOSIUS MIŠINIUS (HERMETIKUS) TEPIMO SISTEMOS KANALŲ SANDARINIMUI. Patikrinkite variklinės alyvos privedimo liniją ir drenažinius (suvedimo) vamzdelius, kad jie nebūtų pažeisti, deformuoti ar susiaurėjęs jų skerspjūvis ar neturėtų kitokių įtartinų požymių. Jei kyla abejonės, pakeiskite šias detales. Kai kuriais atvejais būtina pakeisti vamzdelius.
 
Sumontuokite turbokompresorių ant variklio. Nenaudokite hermetikų turbokompresoriaus įėjimo kiaurymėje ir išėjimo flanše. Visi turbokompresoriaus tvirtinimo varžtai (veržlės) turi būti užsukti variklio techninėje dokumentacijoje nurodytu momentu.
 
Prieš pajungdami tepimo alyvos padavimo vamzdelį, užpildykite turbokompresoriaus alyvos padavimo kanalo kiaurymę švaria varikline alyva ir keletą kartų prasukite sparnuotę, kad alyva patektų į guolius.
 
Prieš pajungdami alyvos nuvedimo vamzdelį (žarną), prasukite variklį tol, kol atsiras pastovus alyvos srautas iš turbokompresoriaus drenažinio kanalo. Tokiu būdu išvengsite sausos trinties turbokompresoriuje variklio paleidimo metu.
 
Prieš užvedant variklį, būtina atjungti kuro padavimą ir prasukti jį starteriu 20-30 s tam, kad užsipildytų tepimo sistema.
 
Pilnai sumontavę ir pajungę turbokompresorių leiskite varikliui dirbti laisvąja eiga ne mažiau 3 minučių. Tai apsaugos turbokompresoriaus guolius nuo pažeidimų ir leis pašalinti likusius teršalus iš tepimo sistemos ir guolių korpuso.
 
Patikrinkite, ar nėra tepimo alyvos, aušinimo skysčio, išmetimo dujų ir oro nuotėkių.
 
Jei varikliui buvo atliktas einamasis ar kapitalinis remontas (variklis turi būti užpildytas nauja alyva su nauju alyvos filtru), būtina po 100 km lengvajam automobiliui ir po 500 km sunkvežimiui pakeisti alyvą ir alyvos filtrą. Kitas alyvos keitimas turi būti po 1000 km lengavajam automobiliui ir 2000-2500 km sunkvežimiui.
 
Po turbokompresoriaus remonto būtina pakeisti katalizatorių nauju arba jį eliminuoti. Užsikišęs katalizatorius neleis išmetimo dujoms laisvai išeiti į išmetimo sistemą. Tarp turbokompresoriaus ir katalizatoriaus susidarys slėgis, kuris papildomai spaus išmetimo sparnuotę ir gadins turbokompresorių.
 
Kategoriškai draudžiama naudoti variklio praplovėjus.
 
Turbokompresorius - didelio tikslumo mechanizmas, pagamintas didelėmis tolerancijomis ir suleidimais. Norint užtikrinti optimalų ir ilgalaikį darbą, būtina vykdyti gamintojo nustatytus aptarnavimo ir serviso programų reikalavimus.
 

Perspėjimai:

 • kategoriškai draudžiama sukti turbokompresoriaus veleną be tepimo;

 

 • draudžiama veikiant varikliui uždaryti oro tiekimą į kompresorių, nes tai sugadins turbokompresorių.

 

reikalavimai eksploatacijai:

 • negalima gesinti variklio iškart po darbo dideliais režimais (po apkrovų). Prieš išjungiant variklį, priklausomai nuo apkrovos, būtina duoti jam padirbti laisvąja eiga 20-120 sekundžių;

 

 • vengti didelių pagreitėjimų esant šaltam varikliui;

 

 • draudžiama eksploatuoti variklį be oro filtro, nes gali būti pažeistos turbokompresoriaus mentės;

 

 • draudžiama eksploatuoti variklį, kai alyvos lygis žemiau leistinos ribos;

 

 • pagal variklio eksploatacijos reikalavimus, būtina laiku keisti variklinę alyvą ir alyvos filtrą (filtrus);

 

 • tepimo alyvos kokybė ir alyvos filtras turi atitikti nurodytą automobilį ir variklį;

 

 • sekite, kad nebūtų užsikimšusi išmetimo sistema (ypač automobiliams su katalizatoriais). Užsikimšus išmetimo sistemai (ar katalizatoriui) turbokompresorius gauna neleistiną ašinę veleno apkrovą. Tai sugadina galines veleno atramas, sandarintojus ir sparnuotes.